010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Covid-19

Uppdaterad 22 december 2021

Franchisetorget annordnar många olika typer av arrangemang så som minimässa, konferenser, kurser och seminarier. ​ Säkerhet och hälsa är alltid vår högsta prioritet och vi följer myndigheternas rådande riktlinjer och rekommendationer som påverkar vår mötesplats på olika sätt. Vi uppmuntrar också alla våra besökare att fortsätta ta ansvar och följa allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om Covid-19.

Nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer från 23 december

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

 • Vid fler än 20 personer får det enbart vara sittande deltagare.
 • Om det är fler än 20 men högst 500 deltagare gäller sittande samt vaccinationsbevis. Används inte vaccinationsbevis gäller krav på maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.
 • Vid arrangemang med fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis samt maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

För mässor

 • Från den 1 december finns föreskrifter för mässor för att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd.
 • Från den 23 december gäller även att mässor måste beräkna det maximala antalet besökare och utställare utifrån krav på 10 kvm/person (inklusive utställare).

Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt och informera om hur smittspridning kan undvikas.

För privata tillställningar

Från 24 december gäller ett maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.

Hotell och restauranger

Från 23 december är det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Sedan 8 december gäller dessutom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att undvika att trängsel uppstår.

Vaccinationsbevis

Från 23 december gäller krav på vaccinationsbevis för arrangemang som ingår i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och som har fler än 500 deltagare inomhus. Dessutom gäller maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.

För arrangemang med fler än 20 och högst 500 deltagare inomhus gäller sittande deltagande och vaccinationsbevis. Om vaccinationsbevis inte används vid dessa tillfällen gäller dessutom krav på maximalt 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskapen.

Vid arrangemang där vaccinationsbevis införs gäller följande:

 • Vid inpassage ska vaccinationsbevisets äkthet verifieras och legitimation uppvisas.
 • Funktionärer, ordningsvakter eller annan personal behöver inte uppvisa vaccinationsbevis.
 • Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och inte heller för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19 och som kan uppvisa läkarintyg.

Observera att mässor omfattas av ett eget regelverk men kan välja att använda sig av vaccinationsbevis som en ytterligare smittskyddsåtgärd.

Övriga smittskyddsåtgärder

Utöver myndigheternas rekommendationer och regler med anledning av coronaviruset följer vi även besöksnäringens förtydliganden, Safe to visit. Vi erbjuder en anpassad mötesplats där du kan känna dig trygg som besökare och kund på såväl våra hotell, vårt spa och våra restauranger som i våra mötes- och konferenslokaler.

Sedan augusti 2021 är vi dessutom en Covid-19-certifierad anläggning. Certifieringen är genomförd av Safe Asset Group enligt en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera flera mässanläggningar och köpcentrum runt om i Europa.

Hjälp oss att skapa en säker mötesplats

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet och vi anpassar löpande vår mötesplats efter rådande situation. Vi uppmuntrar också alla våra besökare att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och fortsätta ta eget ansvar för sin egen och andras trygghet genom att:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna och använd handsprit regelbundet.
 • Nys i armvecket.