010-204 15 01 info@franchisetorget.se
Utveckling & expansion

Utveckla din kedja tillsammans med Franchisetorget

Utveckling & Expansion

Utveckla din kedja tillsammans med Franchisetorget

Att man som franchisegivare hela tiden strävar efter att utveckla både koncept och processer är oerhört viktigt för att kunna skapa långsiktig tillväxt. Detta inte minst i en omvärld med ökad konkurrens och ekonomisk oro vilket ställer stora krav på enhetlighet, arbetssätt samt en tät dialog med sina franchisetagare.

Vår unika modell hur man bygger en framgångsrik kedja bygger på över +30 års väl beprövade erfarenheter och utgår även från en empirisk studie kring ”Framgångsrik Franchising” från Lunds universitet. Samtliga områden i vår modell är helt avgörande för att nå långsiktig framgång på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

Franchisetorget kan vi hjälpa er att hitta just era prioriterade områden för att ta nästa steg på marknaden. Vi utgår från vår modell för att tillsammans identifiera både styrkor och potential för ökad tillväxt genom stärkta relationer med era franchisetagare.

Vårt unika verktyg ”FranchiseTempen” för att utveckla er kedja

Franchisetagare som tjänar pengar är i regel mer positiva och även mer benägna att vilja investera för framtiden. Saknad lönsamhet innebär oftast det omvända där orsaken till den uteblivna lönsamheten gärna skylls på franchisegivaren.

För att kunna nå långsiktig framgång ställer detta stora krav på information, kommunikation och utbildning inom kedjan.

Vårt unika verktyg ”FranchiseTempen” är direkt kopplad till vår modell kring vad som bygger en framgångsrik kedja. Här får du som Franchisegivare konkret feedback från dina interna kunder, dvs era viktiga franchisetagare, utifrån vilka områden man upplever fungerar bra samt vilka områden som har fortsatt potential för utveckling.

Ni får ett konkret och omfattande 360-underlag att använda i ert fortsatta kvalitéts och affärsplanering utifrån modellen för Framgångsrik Franchise.

Era franchisetagare känner sig inte minst även lyssnade på vilket stärker ”vi-känslan” och ökar engagemanget i hela organisationen.