010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt GDPR

Personuppgiftsansvarig är Franchisetorget AB, Skogsliden 28, 451 77 Uddevalla. Telefonnummer till kundtjänst och växel: 010-204 15 01. Har du frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter, ber vi dig i första hand kontakta dataskyddsombudet via mejl på info@franchisetorget.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du kontakta Datainspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via mejl datainspektionen@datainspektionen.se.

Franchisetorgets register är konfidentiella. Den information vi har om dig som deltagare på våra seminarier/intresseanmälningar såsom kontaktuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att bjuda in dig till seminarier och event samt ge dig tillgång till information om franchise och om franchisegivare som söker franchisetagare. Vi lämnar inte ut information om våra fd eller nuvarande deltagare till tredje part utan deltagarens personliga godkännande. Om du erhåller information och inte vill få mer från Franchisetorget eller tredje part godkänd av Franchisetorget så kan du enkelt avregistrera dig. Alla våra utskick innehåller information om hur du går tillväga.

Informationen om dig som är intresserad av Franchisetorget och som anmäler dig till Franchisetorgets aktiviteter, lagras och används under den tid du har ett intresse att få information. Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik. Med modern informationsteknik menas i dag kontaktvägar som e-post.

Som deltagare/mottagare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

Att: GDPR-Ansvarig
Franchisetorget
Skogsliden 28
451 77 Uddevalla