010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Starta eget som franchisetagare

Vad är franchise?

Franchise innebär att kopiera ett färdigt affärskoncept med en redan testad och fungerande affärsidé. På detta sätt kan du slippa gå igenom de svårigheter och misstag som så många nyföretagare tvingas gå igenom till följd av bristande erfarenhet. Ett franchise-koncept har redan ett välkänt och etablerat varumärke med en väl inarbetad kundkrets – detta är några av de fördelar som finns med att starta eget företag som franchisetagare.  

Franchise är representerad inom nästan i alla branscher som tex dagligvaruhandel, detaljhandel, hotell, restaurang, konsult, tjänsteföretag, mäklare, it, partihandel, reklam, transport, servicehandel, träning, hälsa, sällanköpsvaror handel och mycket mer. Att välja franchising är ett tryggt sätt att starta eget företag.

Är du intresserad att veta mer, anmäl dig till någon av våra informationsträffar!

Anmäld dig till vårt kostnadsfria Starta Eget Community. Klicka på knappen nedan för mer info:

Vill du veta vilka franchisekoncept som söker franchisetagare? Klicka på knappen nedan:

Så fungerar franchising

Franchising innebär kortfattat att franchisegivaren har en framgångsrik affärsidé och ett affärskoncept som andra erbjuds att ta del av. Franchising uppstår när franchisegivaren hyr ut eller upplåter rätten till sitt varumärke och sina arbetsmetoer enligt handboken till en eller flera fristående franchisetagare. Det koncept franchisegivaren har utvecklat skall användas genomgående inom hela franchisekedjan för att skapa enhetlighet och stordriftsfördelar. Franchising är ingen juridisk definition utan främst ett företagsekonomiskt begrepp.

Franchisesystem

Ett franchisesystem består av en franchisegivare och ett antal franchisetagare. Dessa samarbetar mot gemensamma mål men är juridiskt fristående. Det innebär att du som franchisetagare svarar för den dagliga driften av din verksamhet och dina egna resultat. Franchisegivaren och servicekontoret sköter i sin tur vidareutbildning, rådgivning, kvalitetskontroll, marknadsföringsstrategier etc. systemet är designat för att skapa trygghet och goda utvecklingsmöjligheter.

Franchisegivare (FG)

Franchisegivaren är den som äger ett affärskoncept som man erbjuder andra att hyra för egen affärsverksamhet. Traditionellt sett var franchisegivare restauranger och andra serviceinrättningar men idag finns franchisegivare inom alla branscher.

Franchisetagare (FT)

Som franchisetagare driver du ditt företag i ett eget bolag, men med stöd från franchisegivaren. Du hyr ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur konceptet ska bedrivas för att bli framgångsrikt.

Fördelar med att vara sin egen inom franchising

  • När företaget väl är på fötter har du stora möjligheter att styra dina egna arbetstider. Detta leder till ett friare liv där du kan ägna mer tid åt det du värdesätter.
  • Du har möjligheten att kunna skapa förutsättningar för en högre lön och bygger succesivt upp ett värde på din verksamhet. Detta ger dig chansen att investera i en trygg framtid för både dig och din familj.
  • Du har oändliga utvecklingsmöjligheter när du driver eget via franchising. Konceptet är väl beprövat och erbjuder produkter eller tjänster som de allra flesta människor har ett intresse av. De finns exempel på franchise-företagare som driver fler än en enhet eller ansvarar för franchiseföretag i många städer. Din franchisegivare finns där som ett stöd när du vill expandera.
  • Du utvecklas som människa i din roll som företagsledare. Allt eftersom ditt företag växer kommer du att ha fler och fler anställda.

Franchising då och nu

Begreppet franchising kommer ursprungligen ifrån latinets franco vilket betyder frihet, rättighet eller privilegium. Systemet med att använda fristående försäljare för att bredda sin distribution och öka sin försäljning föddes redan under medeltiden. Grundtanken lever kvar än idag men mycket har hänt sedan dess.

Franchising är ett internationellt begrepp och en internationell företeelse. Pionjärland inom modern franchising är USA där genombrottet kom med företaget General Motors år 1898. General Motors började med att anlita handlare som köpte rätten att sälja företagets produkter utan att General Motors själva behövde investera ekonomiskt i handlarnas verksamhet. Detta affärssätt visade sig mycket framgångsrikt och idén spred sig snabbt över hela världen.

I Sverige startade franchising på 30-talet. Då använde sig företag som Anticimex och Husqvarna av lokala skadedjursbekämpare eller symaskin-försäljare runt om i landet i ett system likt dagens. Begreppet franchising kom till Sverige först i början av 70-talet då affärskedjor som 7-Eleven och McDonald´s etablerades här.

Branscher som erbjuder franchising

Idag finns franchising i stort sett inom varje bransch. Franchising är dessutom ett internationellt koncept där franchisegivare ofta finns i flera olika länder. Exempel på företag som erbjuder franchising kan du se här

Möjligheterna för den som är intresserad av att starta upp en franchising-verksamhet är idag stora. Företagen som erbjuder franchise-möjligheter är välkända namn som de flesta konsumenter redan känner till. Konceptet existerar inom de allra flesta branscher så oavsett vad du är intresserad av att arbeta med har du möjligheten att göra det inom de trygga ramar som franchising erbjuder.

Tänk på detta vid val av franchising – företag

  • Förutsättningarna varierar. Varje franchisegivare har egna avtal som erbjuds till den som vill bli franchisetagare. Det som gäller inom en bransch behöver per automatik inte gälla en annan bransch. Därför är det viktigt att du läser på kring den bransch du vill driva franchising-företag inom.
  • Se till att du har en solid juridisk grund att stå på. Som med de flesta avtal är det smart att anlita en juridisk expert innan du skriver på ditt avtal. Då ökar du dina chanser att lyckas med din verksamhet. Här kan Franchisetorget hjälpa dig med rätt kontakter och support. 
  • Våga fråga. Franchisegivare är måna om att de som driver franchiseföretag under deras flagg ska känna sig trygga och nå sin fulla potential för att kunna lyckas. Se till att din vision är tydlig redan innan du bestämmer dig för att satsa helhjärtat.
  • Välj det företag du känner passion för. Som företagsledare måste du stå bakom din produkt eller tjänst till etthundra procent. Då kan du också entusiasmera dina medarbetare och potentiella kunder.

Franchisetorget är den naturliga mötesplatsen för dig som är intresserad av att bli franchisetagare eller själv driver ett företag som franchisegivare.

Vi är proffs på allt inom franchise.

Hos oss får du råd och hjälp kring hur du bör tänka inför ditt val av franchise-bransch. Genom våra populära informations-kvällar sammankopplar vi också franchisegivare och franchisetagare runt om i Sverige. Här hittar du inspiration och de konkreta tips du behöver för att lyckas med din karriär inom franchise.

Går du i tankarna att starta eget företag kanske franchise därmed är något för dig

Hör av dig till oss för mer information!