010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Vad är franchise?

Franchise är ett färdigt affärskoncept med en redan testad fungerande affärsidé. Med ett sådant koncept kan du slippa gå igenom de svårigheter och misstag som så många nyföretagare tvingas gå igenom till följd av bristande erfarenhet. Ett koncept som kanske redan har ett välkänt varumärke med en väl inarbetad kundkrets. Detta är några av de fördelar som finns med franchising. Går du i tankarna att starta eget företag kanske franchise är något för dig! Franchise finns nästan i alla branscher som tex inom dagligvaruhandel, detaljhandel, hotel, restaurang, konsult, tjänsteföretag, mäklare, it, partihandel, reklam, transport, servicehandel, träning, hälsa, sällanköpsvarorhandel och mycket mer. Att välja franchising är ett tryggt sätt att starta eget företag.

Är du intresserad att veta mer, anmäl dig till någon av våra informationsträffar!

Vill du veta vilka franchisekoncept som söker franchisetagare? Klicka på knappen nedan:

För och nackdelar

Att väga för- och nackdelar mot varandra är det första steget för den som är intresserad av att bli franchisetagare.

Fördelar med franchise

 • Stordriftsfördelar – Franchisegivaren tar ansvar för de uppgifter som man kan göra för många franchisetagare samtidigt. På så sätt får franchisetagaren mer tid till det som kräver närvaro och närhet till kunderna. Dessutom är man inte ensam utan ingår i ett nätverk med franchisetagare som blir ens kollegor.
 • Bevisat lönsam idé – Man tar del av ett beprövat och fungerande affärskoncept och vet att om man driver verksamheten rätt så finns där en lönsamhet.
 • Nyckelfärdigt företag – Hela verksamheten är redan klar med sortiment/utbud, marknadsföring, IT-system m.m. Detta sparar dig värdefull tid och pengar i längden eftersom du undviker att prova vägar som inte leder till ökad lönsamhet.
 • Support – Franchisegivaren erbjuder utbildning, coaching och rådgivning i hur man ska driva verksamheten i företaget. Du utvecklas i din roll som franchisetagare och detta är positivt för din verksamhet.
 • Högre effektivitet – I en kedja tar man del av inköpspriser, kundavtal, marknadsföring o.s.v. som den enskilda företagaren sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand.
 • Nätverk från andra franchisetagare – I en kedja så är man aldrig ensam utan kan kontakta andra franchisetagare i kedjan och få tips, råd och support. Du är egen företagare men får samtidigt viktiga ”kollegor” som skapar en känsla av gemenskap.
 • Upparbetad budget/kalkyl – När man startar eget företag så är det många frågor som ska besvaras, bl.a. vad dina tjänster/produkter ska kosta, men här få du hjälp med detta. Att känna ekonomisk trygghet genom support från proffs ökar dina chanser att lyckas.
 • Hjälp med marknadsföringen – Var, hur, när och i vilken kanal ska man marknadsföra sig, här får du hjälp och support på vilka kanaler som fungerar bäst gällande marknadsföring. Du har alltid någon att fråga för att nå bästa möjliga resultat.

Utmaningar för franchisetagare

 • Det är hårt arbete, speciellt den första tiden. Detta gäller för alla som startar eget företag, oavsett om det är en franchise eller inte.
 • Du tar ekonomiska risker, du binder eget och lånat kapital i företaget. Att göra upp en hållbar budget är A&O för den som vill lyckas. Investeringen är väl värd det när du ser vilken utdelning du kan få.
 • Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som har betydelse för andra människor. Som franchisetagare får du hjälp och stöd från franchisegivaren i många frågor, men du måste vara beredd att själv ta ansvar för besluten.
 • Du har en något begränsad frihet. Det är viktigt att komma ihåg att franchisegivaren har rättigheter att sätta gränserna för hur du kan bedriva din verksamhet. Detta kan dock ses som en fördel eftersom konceptet är väl beprövat och ger dig verktygen för att lyckas med ditt företag.
 • Du måste betala royalty/franchiseavgift till franchisegivaren. Detta är en kostnad som är viktig att budgetera när du kalkylerar din vinst. Du ska jämföra franchiseavgiften med vad det skulle kosta om du gjorde allt själv, kommer du fram till att det blir billigare att göra det själv så ska du starta helt eget men om du kommer fram till att det blir dyrare att göra det själv så är det tummen upp för franchisekonceptet och du får därmed ett lönsamt, tryggt och fungerande koncept.

Att starta eget är alltid ett hårt arbete och innebär ekonomiska risker oavsett om man väljer att starta helt på egen hand eller bli franchisetagare, men i en kedja får du hjälp och support och risken är något mindre då du blir franchisetagare i en kedja.

Så fungerar franchising

Franchising innebär kortfattat att någon (franchisegivaren) har en framgångsrik affärsidé och ett affärskoncept som andra erbjuds att ta del av. Franchising uppstår när franchisegivaren hyr ut eller upplåter rätten till sitt varumärke och sina driftsmetoder till en eller flera fristående franchisetagare. Det koncept franchisegivaren har utvecklat skall användas genomgående i hela franchisekedjan för att skapa enhetlighet och stordriftsfördelar. Franchising är ingen juridisk definition utan främst ett företagsekonomiskt begrepp.

Franchisesystem

Ett franchisesystem består av en franchisegivare och ett antal franchisetagare. Dessa samarbetar mot gemensamma mål men är juridiskt fristående. Det innebär att du som franchisetagare svarar för den dagliga driften av din verksamhet och dina egna resultat. Franchisegivaren och servicekontoret sköter i sin tur vidareutbildning, rådgivning, kvalitetskontroll, marknadsföringsstrategier etc. systemet är designat för att skapa trygghet och goda utvecklingsmöjligheter.

Franchisegivare (FG)

Franchisegivaren är den som äger ett affärskoncept som de erbjuder andra att hyra för egen affärsverksamhet. Traditionellt sett var franchisegivare restauranger och andra serviceinrättningar men idag finns franchisegivare inom alla branscher.

Franchisetagare (FT)

Som franchisetagare driver du ditt företag i ett eget bolag, men med stöd från franchisegivaren. Du hyr ett nyckelfärdigt och bevisat framgångsrikt affärskoncept där det finns instruktioner och löpande rådgivning för hur konceptet ska bedrivas för att bli framgångsrikt.

Fördelar med att vara sin egen inom franchising

 • När företaget väl är på fötter har du stora möjligheter att styra dina egna arbetstider. Detta leder till ett friare liv där du kan ägna mer tid åt det du värdesätter.
 • Du har möjligheten att skapa förutsättningar för en högre lön. Detta ger dig chansen att investera i en trygg framtid för dig och din familj.
 • Du har oändliga utvecklingsmöjligheter när du driver eget via franchising. Konceptet är väl beprövat och erbjuder produkter eller tjänster som de allra flesta människor har ett intresse av. De finns exempel på franchiseföretagare som driver fler än en enhet eller ansvarar för franchiseföretag i många städer. Din franchisegivare finns där som ett stöd när du vill expandera.
 • Du utvecklas som människa i din roll som företagsledare. Allt eftersom ditt företag växer kommer du att ha fler och fler anställda.

Franchising då och nu

Begreppet franchising kommer ursprungligen ifrån latinets franco vilket betyder frihet, rättighet eller privilegium. Systemet med att använda fristående försäljare för att bredda sin distribution och öka sin försäljning föddes redan under medeltiden. Men då kallades säkert systemet för något annat än just franchising. Grundtanken lever kvar än idag men mycket har hänt sedan dess.

Franchising är ett internationellt begrepp och en internationell företeelse. Pionjärland inom modern franchising är USA där genombrottet kom med företaget General Motors år 1898. General Motors började med att anlita handlare som köpte rätten att sälja företagets produkter utan att General Motors själva behövde investera ekonomiskt i handlarnas verksamhet. Detta affärssätt visade sig mycket framgångsrikt och idén spred sig snabbt över hela världen.

I Sverige startade franchising på 30-talet. Då använde sig företag som Anticimex och Husqvarna av lokala skadedjursbekämpare eller symaskinförsäljare runt om i landet i ett system likt dagens. Begreppet franchising kom till Sverige först i början av 70-talet då affärskedjor som 7-Eleven och McDonald´s etablerades här.

Branscher som erbjuder franchising

Idag finns franchising i stort sett inom varje bransch. Franchising är dessutom ett internationellt koncept där franchisegivare ofta finns i flera olika länder. Exempel på företag som erbjuder franchising kan du se här

Möjligheterna för den som är intresserad av att starta upp en franchisingverksamhet är idag stora. Företagen som erbjuder franchisemöjligheter är välkända namn som de flesta konsumenter redan känner till. Konceptet existerar inom de allra flesta branscher så oavsett vad du är intresserad av att arbeta med har du möjligheten att göra det inom de trygga ramar som franchising erbjuder.

Tänk på detta vid val av franchisingföretag

 • Förutsättningarna varierar. Varje franchisegivare har egna avtal som erbjuds till den som vill bli franchisetagare. Det som gäller inom en bransch behöver per automatik inte gälla en annan bransch. Därför är det viktigt att du läser på kring den bransch du vill driva franchisingföretag inom.
 • Nätverkande är positivt. Ta reda på mer om den franchisegivare du är intresserad av genom att höra dig för bland dem som redan driver företag där som franchisetagare. Du kan alltid lära dig av andra med mer erfarenhet.
 • Se till att du har en solid juridisk grund att stå på. Som med de flesta avtal är det smart att anlita en juridisk expert innan du skriver på ditt avtal. Då ökar du dina chanser att lyckas med din verksamhet.
 • Våga fråga. Franchisegivare är måna om att de som driver franchiseföretag under deras flagg ska känna sig trygga och nå sin fulla potential att lyckas. Se till att din vision är tydlig redan innan du bestämmer dig för att satsa helhjärtat.
 • Välj det företag du känner passion för. Som företagsledare måste du stå bakom din produkt eller tjänst till etthundra procent. Då kan du också entusiasmera dina medarbetare och potentiella kunder.

Franchisetorget är den naturliga mötesplatsen för dig som är intresserad av att bli franchisetagare eller själv driver ett företag som franchisegivare. Vi är proffs på allt inom franchise.

Hos oss får du råd och hjälp kring hur du bör tänka inför ditt val av franchisebransch. Genom våra populära informationskvällar sammankopplar vi också franchisegivare och franchisetagare runt om i Sverige. Här hittar du inspiration och de konkreta tips du behöver för att lyckas med din karriär inom franchise. Hör av dig till oss för mer information!