010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Rekrytering & Annonsering

Att rekrytera engagerande och delaktiga franchisetagare är helt avgörande för att kunna bygga en framgångsrik kedja. Att hitta rätt kandidater kan dock vara både svårt och utmanande och ett vanligt misstag är att investera för lite tid och resurser i denna viktiga process.

 

 

Vi vill hjälpa er att lyckas!

Genom vår erfarenhet kan vi skräddarsy den bästa lösningen så att ni i stället kan lägga er värdefulla tid på att hjälpa era nuvarande franchisetagare att kunna fortsätta växa.

 

Med våra olika paket kan vi erbjuda den lösning som passar just er bäst utifrån era unika behov, möjligheter och önskemål. Längre ner på sidan hittar du mer information samt även några exempel på de olika kanaler och verktyg vi använder för att kunna attrahera de bästa franchisetagarna till er kedja.

Annons på franchisetorget.se

Vi får in hundratals besökare varje månad som letar efter franchisekoncept. Här får ni synas med annons inkl. beskrivning av ert koncept, vilken profil ni söker, bilder, film och kortfakta.

Annons på våra sociala medier

Varje månad annonserar vi aktivt i våra egna kanaler och kommer att lyfta upp ert koncept och hänvisa till den annons som ni har på vår webbsida. Detta är ett effektfullt sätt att nå potentiella franchisetagare.

Film & intervju

Idag kan man inte längre luta sig tillbaka med att ha skapat bra informationstexter på hemsida utan vi behöver även lyfta fram goda exempel från er franchisekedja, Här hjälper vi till att ta fram en film. 

Nyhetsbrev

Varje månad håller vi våra prenumeranter uppdaterade på det senaste inom franchise och lyfter samtidigt fram olika franchisekoncept som söker franchisetagare. Vi hjälper dig att ta fram hur utskicket ska se ut.

Community 

NYHET! Vi har startat den första community app för potentiella franchisetagare. Där kan de få information om avtal, handbok, finansiering, lokal, etablering och mycket mer. Här lyfter vi även olika koncept.

Lokala riktade kampanjer

Det är i många fall viktigt att fokusera på vissa utvalda orter som man söker franchisetagare till och här är vi experter på att ta fram bra riktade kampanjer för att nå ut ännu bredare i just den / de specifika städerna.

Informationsträffar (fysiska och digitala)

Vi arrangerar kontinuerligt informationsträffar där potentiella franchisetagare får bra information kring franchise och samtidigt får träffa olika franchisekedjor som söker franchisetagare.

Workshop tillsammans med Franchisetorget

En workshop där vi bidrar med kunskap, erfarenhet och nya perspektiv som bl.a. utgår ifrån våra 10 tips. Syftet är att vi ska lägga en tydlig plan för att hitta fler franchisetagare, samt bestämma vilka kanaler och vilket material vi behöver.

Hantering av inkomna leads

Vill ni få hjälp med att någon tar emot alla inkommande ansökningar så är detta ett alternativ för er. Vi tar emot alla inkommande ansökningar och svarar på alla inkommande formulär och intresseanmälningar. Vi hanterar och selekterar och återkopplar för en digital intervju (inom max 24-48 timmar) till samtliga kandidater som inkommer till oss under avtalsperioden genom våra och era kanaler.  Vi har en tät och löpande dialog under hela avtalsperioden för maximalt resultat. 

Selektering och rekommend. av kandidater

Ibland räcker helt enkelt inte tiden till där ni önskar få hjälp att ta emot ansökningar, selektera och plocka ut de kandidater med en hög kvalité som sedan kan överlämnas till er för vidare diskussion och fördjupning.

Franchisetorget sköter hela rekryteringsprocessen

Har ni ingen franchisemanager eller att tiden helt enkelt inte räcker till för att sköta franchiserekryteringen, så kan vi ta hand om hela processen från att få in kandidater till att de signerar franchiseavtalet. Vi är med under hela resan! 🙂