010-204 15 01 info@franchisetorget.se
Bygga kedja

Har du en fungerande och lönsam affärsverksamhet och vill expandera? Vill du öppna fler butiker, försäljningskontor eller produktionsanläggningar?

 

 

 

 

Ta nästa steg med ditt företag!

Har du en fungerande och lönsam affärsverksamhet och vill expandera? Vill du öppna fler butiker, försäljningskontor eller produktionsanläggningar? Istället för att göra en egen investering på en ny plats och låta någon anställd driva det nya stället, så kan franchise vara ett alternativ som ger dig en möjlighet att expandera din verksamhet och affärsidé utan att själv behöva göra investeringen eller ha personalansvar för de nya enheterna. Franchisetagaren betalar en hyra för att få tillgång till din affärsidé och koncept. Detta ger dig möjligheten att expandera, skydda distributionen av dina produkter och/eller enbart tjäna pengar på att hyra ut affärsidén. Dina intäkter som franchisegivare kan se ut på följande sätt:

 • Inträdesavgift – betalas när franchisetagaren skriver på franchiseavtalet.
 • Franchiseavgift – som är själva hyran av ditt affärskoncept.
 • Marknadsföringsavgift – ingen direkt intäkt utan en gemensam pott.
 • Varupåslag – på eventuellt de varor som du säljer till franchisetagaren.

Vi vill att ditt företag ska bli en kedja och därför följer vi med på hela resan vilket skapar goda förutsättningar att gå från teori till praktik och bygga en lönsam franchisekedja. Nedan ser du en bild som illustrerar vår arbetsprocess.

VAFRFÖR BYGGER MAN EN KEDJA?
 • Krävs mindre kapital
 • Lägre risk
 • Snabbare expansion
 • Högre effektivitet
 • Stordriftsfördelar
 • Vill se sitt varumärke över hela landet / världen
 • Tjäna pengar på din kunskap

Franchise rätt för er?

Ta reda på om ert företag/affärskoncept passar som franchise och vad det isåfall finns för möjligheter i tillväxt, lönsamhet och vad det krävs av er i tid och investering. 
Steg 1 – Möte
Här diskuteras förutsättningarna för franchiseprojektet tillsammans med Franchisetorgets byggare. Viktiga uppgifter som företagets förutsättningar, ägarstruktur, framtidsvision och ekonomisk ram diskuteras tillsammans där även övriga önskemål om antal franchisetagare etc. behov fylls i.
Steg 2 – Workshop

På en workshop besöker vi ert företag under en heldag. Där görs en enkel bedömning av ekonomi, ägarförhållande, er vilja, kompetens och andra saker som kan påverka franchisebygget. När vi har skissat/ritat fram första franchisemodellen presenterar vi förslaget så att den stämmer överens med era mål och presenterar en total kostnadskalkyl som inkluderar externa kostnader inkl. er och vår tid.

Bygga franchise modell

Franchise bygger på en bevisad lönsam verksamhet, som andra vill kopiera. Vi hjälper dig att beskriva ditt koncept och ta fram erbjudande till franchisetagaren genom tre viktiga steg: Handbok – Avtal – Etablering.
När ni har läst igenom workshopen och godkänt den så startar vi igång franchisebygget. I detta skedet hjälper byggaren till med att ta in förslag på finansiering om så önskas. Efter att finansieringen är klar så skickas en komplett checklista och projektplan som mer detaljerat beskriver vad som ingår i byggsatsen, dess kostnader och en tidsplan.

Franchisetorget tillsammans med er påbörjar nu våra träffar där vi tar fram underlag och diskuterar den blivande franchisemodellen. På varje möte ritats det upp och diskuteras viktiga byggdelar. Franchisemodellen utformas enligt era önskemål tillsammans med vår expertis. När samtliga möten (ca 10 st) är klara kan handboksjobbet påbörjas eftersom ev. ändringar påverkar slutlig handbok och avtal.

Förberedelser & paketering

Är ni en helt ny kedja som just nu bygger en franchisemodell så kommer vi att jobba med denna delen parallellt som våra kollegor bygger er franchisemodell så att vi i slutfasen kan presentera en tydlig franchise etableringsstrategi med ert franchiseerbjudande som ska locka intresserade kandidater att vilja starta ert koncept på sin ort.
Efteråt får ni en summering och en tydlig franchise etableringsstrategi som kommer att

 • sänka rekryteringskostnaderna och spara tid.
 • antalet bra leads (kandidater).
 • ge er en tydlig strategi som ni kan använda internt.
 • öka farten gällande franchiserekryteringarna.
 • ge er nya idéer, inspiration och tips på hur ni kan jobba framåt.

Hitta RÄTT franchisetagare

Din rekrytering av franchisetagare är avgörande för din kedjas framgång. Alla är unika. Det gäller även vid franchiserekrytering. Vi vill hjälpa dig med din franchiserekrytering utifrån dina behov och önskemål. Därför skräddarsyr vi bästa rekryteringslösningen för just dig. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av din franchiserekrytering. Förutom att vi kan sköta all kontakt med intressenter och hela din rekryteringsprocess erbjuder vi även andra tjänster som second opinion, bakgrundskontroller, tester och headhunting etc.

Utveckling & drift

Behöver ni se över ert franchiseavtal, ta fram en modern handbok, göra en avstämning med era franchisetagare eller se över er franchisemodell? För att kunna bygga en sund och lönsam franchisekedja så är det viktigt att se över vissa delar kontinuerligt. Vi hjälper er med detta.

På en workshop besöker vi ert företag under en heldag. Vi analyserar nuläget samt kommer fram till vägen framåt för att nå nästa nivå. Där görs en bedömning inom vilka områden Franchisetorget kan hjälpa till. Vi arbetar med alltifrån franchiseavtal, ta fram en modern handbok, göra en avstämning med era franchisetagare eller se över er franchisemodell.  

Vi arbetar sida vid sida, stöttar och coachar inför de möjligheter ni står inför vid varje givet tillfälle. Vi tar även med beprövade system och tekniker som vi tillsammans anpassar till Ert behov. Franchisetorget jobbar med alla delar i franchisekedjans livscykel. Omvärlden och förutsättningar förändras hela tiden och en franchisekedja måste hänga med, inte minst för att attrahera nästa generation av franchisetagare

Nästa generation

Att vara franchisegivare innebär ett löpande arbete med utveckling och support. Kanske har ni ett mål av att lämna över till nästa generation eller göra en exit. Det viktigaste av allt – glöm inte av att ha roligt!