010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Expandera med franchise

Ta nästa steg med ditt företag!

Har du en fungerande och lönsam affärsverksamhet och vill expandera? Vill du öppna fler butiker, försäljningskontor eller produktionsanläggningar? Istället för att göra en egen investering på en ny plats och låta någon anställd driva det nya stället, så kan franchise vara ett alternativ som ger dig en möjlighet att expandera din verksamhet och affärsidé utan att själv behöva göra investeringen eller ha personalansvar för de nya enheterna. Franchisetagaren betalar en hyra för att få tillgång till din affärsidé och koncept. Detta ger dig möjligheten att expandera, skydda distributionen av dina produkter och/eller enbart tjäna pengar på att hyra ut affärsidén. Dina intäkter som franchisegivare kan se ut på följande sätt:

 • Inträdesavgift – betalas när franchisetagaren skriver på franchiseavtalet.
 • Franchiseavgift – som är själva hyran av ditt affärskoncept.
 • Marknadsföringsavgift – ingen direkt intäkt utan en gemensam pott.
 • Varupåslag – på eventuellt de varor som du säljer till franchisetagaren.

Vi vill att ditt företag ska bli en kedja och därför följer vi med på hela resan vilket skapar goda förutsättningar att gå från teori till praktik och bygga en lönsam franchisekedja. 

VAFRFÖR BYGGER MAN EN KEDJA?
 • Krävs mindre kapital
 • Lägre risk
 • Snabbare expansion
 • Högre effektivitet
 • Stordriftsfördelar
 • Vill se sitt varumärke över hela landet / världen
 • Tjäna pengar på din kunskap

Vill ni expandera – och bli en del av de 4% i Sverige som omsätter mer än 10 miljoner?

I denna kostnadsfria guide går vi igenom förutsättningarna för att bli en franchisekedja och vad ni behöver för att ta steget.

Välkommen att ta del av guiden: