010-204 15 01 info@franchisetorget.se

För och nackdelar med franchise

Att väga för- och nackdelar är det första steget för den som är intresserad av att bli franchisetagare.

Fördelar med franchise

 • Stordriftsfördelar – Franchisegivaren tar ansvar för de många uppgifter som man här kan göra för många franchisetagare samtidigt. På så sätt får franchisetagaren mer tid till det som kräver närvaro och närhet till kunderna. Dessutom är man inte ensam utan ingår i ett nätverk med andra franchisetagare vilka blir ens kollegor.
 • Bevisat lönsam idé – Du tar del av ett väl beprövat och fungerande affärskoncept. Driver du verksamheten enligt tilldelade processer, arbetssätt och handbok så finns det goda förutsättningar till lönsamhet.
 • Nyckelfärdigt företag – Hela verksamheten är redan klar med sortiment/utbud, marknadsföring, IT-system m.m. Detta sparar dig värdefull tid och pengar då du undviker att fallgropar och vägar som inte leder till ökad lönsamhet.
 • Högre effektivitet – I en kedja tar man del av inköpspriser, kundavtal, marknadsföring o.s.v. som den enskilda företagaren sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand.
 • Nätverk från andra franchisetagare – I en kedja så är man aldrig ensam utan du kan kontakta andra franchisetagare i kedjan och få tips, råd och support. Du är egen företagare men får samtidigt viktiga ”kollegor” som skapar en känsla av gemenskap.
 • Hjälp med marknadsföringen – Var, hur, när och i vilken kanal ska man marknadsföra sig, här får du hjälp och support på vilka kanaler som fungerar bäst gällande marknadsföring. Du har alltid någon att fråga för att nå bästa möjliga resultat.

Utmaningar för franchisetagare

 • Det är hårt arbete, speciellt den första tiden. Detta gäller för alla som startar eget företag, oavsett om det är en franchise eller inte.
 • Du tar ekonomiska risker, du binder eget och lånat kapital i företaget. Att göra upp en hållbar budget är A&O för den som vill lyckas. Investeringen är väl värd det när du ser vilken utdelning du kan få.
 • Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som har betydelse för andra människor. Som franchisetagare får du hjälp och stöd från franchisegivaren i många frågor, men du måste vara beredd att själv ta ansvar för besluten.
 • Du har en något begränsad frihet. Det är viktigt att komma ihåg att franchisegivaren har rättigheter att sätta gränserna för hur du kan bedriva din verksamhet. Detta kan dock ses som en fördel eftersom konceptet är väl beprövat och ger dig verktygen för att lyckas med ditt företag.
 • Du måste betala royalty/franchiseavgift till franchisegivaren. Detta är en kostnad som är viktig att budgetera när du kalkylerar din vinst. Du ska jämföra franchiseavgiften med vad det skulle kosta om du gjorde allt själv. Kommer du fram till att det blir billigare att göra det själv så ska du starta på egen hand men annars är det tummen upp för franchisekonceptet. Då får du därmed ett väl beprövat och fungerande koncept som kan vara både tryggare och mer lönsamt.
 • Att starta eget är alltid ett hårt arbete och innebär ekonomiska risker oavsett om man väljer att starta på egen hand eller som franchisetagare. Men i en kedja får du hjälp och support där franchisegivaren kontinuerligt jobbar för att du ska kunna lyckas vilket sänker din risk som företagare.