010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Hundraprocent kundnöjdhet

Det viktigaste för oss är att våra kunder känner sig nöjda efter att de har deltagit på Franchisetorget eller använt våra andra tjänster. Kundnöjdheten mäts och följs upp efter varje event, via enkät, för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga mötesplats för att träffa potentiella franchisetagare. From den nya enkäten iår 2019 så kommer våra kunder bedöma oss efter en femgradig skala. Vår strävan är att alltid ligga på topp med 4:or och 5:or och vi arbetar aktivt för att nå 100% kundnöjdhet.

Vet du något vi kan bli bättre på?

Har vi inte lyckats leverera upp till dina förväntingar så tar vi tacksamt emot alla tips, tankar och feedback. Har inte vi lyckats leverera så behöver vi veta det och givetvis ska inget kund betala för något som vi inte har lycktats leverera. Vi tror på en öppen dialog med våra kunder och vi är tacksamma för alla typer av feedback. Om du inte känner dig nöjd med våra tjänster – hör av dig till ramona@franchisetorget.se så tittar vi närmare på dina synpunkter.

Viktigt!

Om det visar sig att utfallet inte alls överensstämmer med de mål du har satt upp så blir frågan om du har varit på fel aktivitet eller om Franchisetorget har agerat fel eller om du har gjort fel på aktiviteten. Gå igenom ditt agerande från start och genomförande till uppföljning. Ta även hjälp av Franchisetorgets statistik och andra undersökningar. Och ta dig en titt på vad andra franchisegivare har gjort. Med en ordentlig uppföljning och utvärdering kommer du att veta var i processen det gick fel och vad som var orsaken till att det inte blev som du önskade dig.