010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Insats

Vad innebär egen insats?

Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital.

I första hand är det företagets ägare (du) som ska bära den ekonomiska risken genom att satsa egna medel/egen insats. Storleken på den egna insatsen är ofta helt avgörande. Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan normalt delas in i:

 

  • banklån
  • egen insats
  • riskkapital
  • affärsänglar
  • offentlig finansiering
  • crowdfunding
  • svärmor 🙂

Finansiering
Att ett företag skaffar startkapital till sin verksamhet. Det kan exempelvis ske genom lån (se nedan)

Startkapital
Ett startkapital är det belopp som man har när man planerar att starta upp ett eget företag. Många väljer att spara ihop till startkapitalet själv, men eftersom kostnaderna kan vara mycket höga är det vanligast att använda annan typ av finansiering, t. ex. genom att ta ett lån via en bank. Jag vill illustrera hur det kan se ut genom att visa ett exempel. OBS! Beloppen skiljer sig stort beroende på vilket koncept man är intresserad av men principen är densamma att du behöver oftast flera olika finansieringsalternativ.

Exempel:
Åsa behöver ett startkapital på 500 000 kr för att bli franchisetagare på Klipp och fön. Hon finansierar detta på följande sätt:

– 100 000 kr eget insats som hon har sparat ihop själv, lånat av svärmor, sålt sin båt och tagit lån på huset.
– 150 000 kr banklån
– 200 000 kr Almi
– 50 000 kr leasing
____________________
Totalt 500 000 kr