010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Digitalt seminarium

Öka den kommersiella förståelsen hos dina Franchisetagare

Torsdag 14 december kl 13-14

Tisdag 9 januari kl 11-12

Digitalt seminarium 

Franchisetagare som tjänar pengar är i regel mer positiva och även mer benägna att vilja investera för framtiden. Saknad lönsamhet innebär oftast det omvända där orsaken till den uteblivna lönsamheten gärna skylls på dig som franchisegivaren. Majoriteten av Sveriges franchisetagare saknar formell ekonomiutbildning eller tidigare erfarenhet av att driva företag. Att i egen regi bygga upp denna viktiga kunskap kan vara en svår och komplex utmaning – men detta ansvar ligger på dig som franchisegivare. Att den kommersiella förståelsen finns på plats inom hela kedjan leder dock bevisligen till ökad tillväxt och lönsamhet för hela kedjan – och inte minst även nöjdare franchisetagare!

Vi har under +10 år utvecklat en väl beprövade struktur och pedagogik – speciellt riktat mot franchiseföretag – som hittills över 100 nöjda franchisetagare har genomgått. Materialet tar utgångspunkt i er unika verksamhet – och i franchisetagarnas egna rapporter – vilket gör den helt unik på marknaden. 

Det övergripande syftet är att stärka den ekonomiska och kommersiella förståelsen och därmed öka både tillväxt och lönsamhet inom hela kedjan

När

Torsdag 14 december kl 13-14

Var

Digitalt