010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Kurs

Ekonomi & Affärsmannaskap för Franchisetagare

Vi återkommer inom kort med tider för våren

Ekonomi & Affärsmannaskap – För Franchisetagare

Som Franchisetagare har du ett stort ekonomiskt ansvar där grundläggande kunskaper inom Ekonomi & Affärsmannaskap är helt avgörande för att kunna skapa långsiktig framgång.

Denna utbildning är den enda på marknaden som vänder sig specifikt till dig som är blivande eller befintlig franchisetagare. Syfte och mål är att ge dig både nya och kompletterande kunskaper inom företagsekonomi och affärsmannaskap samt hur du på olika sätt kan involvera och förmedla ekonomiska mål och budskap till dina medarbetare. Du får även lära dig hur man genomför en SWOT-analys och affärsplan för din lokala marknad.

Vi utgår från en väl beprövad och uppskattad pedagogik som varvar grundläggande teori med praktiska övningar, grupparbeten och best practice samt även mycket tid för analys av den egna verksamheten.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Förstå grunderna i företagsekonomi och innebörden av olika ekonomiska begrepp.
 • Att läsa och analysera resultaträkning och balansräkning samt förstå hur dessa hänger ihop
 • Förstå sambandet mellan olika finansiella nyckeltal och hur dessa påverkar både resultat och balansräkningen-
 • Förstå vilka faktorer som påverkar bruttomarginal, personalkostnad, vinstmarginal, soliditet, kassalikviditet
 • Förstå vilka olika sätt det finns för att finansiera investeringar samt innebörden av avskrivningar, nedskrivningar och periodiseringar.
 • Kunna upprätta resultat och likviditetsbudget samt ekonomiska kalkyler för att på ett enkelt sätt kunna beräkna break-even.
 • Kunna identifiera vilka olika nyckeltal som utifrån din unika verksamhet är viktigast.
 • Kunna beskriva och förstå hur en SWOT kan användas för att kunna skapa en tydlig affärsplan med konkreta målsättningar där medarbetarna involveras för ett ökat engagemang.
 • Förstå hur man kan kommunicera ekonomiska budskap till medarbetarna
 • Sist men inte minst – hur du omsätter och implementerar dessa nya kunskaper i en praktisk plan för den egna verksamheten

 

Kursledare

David Lötman

”David Lötman har ca 30 års erfarenhet från marknadsledande företag inom franchise och har bred erfarenhet från olika branscher. David har i olika befattningar ansvarat för både operationell drift, försäljning, utbildning och strategisk affärsutveckling. Han är en mycket uppskattad pedagog och har i snart 15 år utbildat chefer, medarbetare och franchisetagare att förstå sitt ekonomiska ansvar för ökad tillväxt och lönsamhet ”

När

Vi återkommer inom kort

Var

Vi återkommer inom kort

Program

Dag 1

Grundläggande företagsekonomi och ekonomiska samband

 • Grundläggande ekonomi och begrepp
 • Resultat och lönsamhet
 • Vad gör ett företag lönsamt?
 • Inkomster och utgifter
 • Intäkter och kostnader samt beräkning av moms
 • Sambandet mellan Resultat och Balansräkning
 • Tillgångar, skulder och eget kapital
 • Avskrivningar och periodiseringar

Aktiekapital

 • Skillnaden mellan Aktiekapital och Fritt Eget kapital
 • Vilka faktorer påverkar aktieutdelning
 • Kontrollbalansräkning och aktieägartillskott
 • Kassaflöde och Finansiering
 • Vad är kassaflöde och hur kan man påverka detta?
 • Checklista för ett bättre kassaflöde
 • Olika sätt för finansiering

Nyckeltal

 • De vanligaste nyckeltalen
 • Bruttomarginal, personalkostnad vinstmarginal, soliditet, räntabilitet och kassalikviditet
 • Hur kan du påverka dessa för ökad lönsamhet

Övningar

 • Övning: Analys av resultat och balansräkning
 • Övning: Hur ekonomiska händelser påverka resultat- och balansräkning

Dag 2

Sammanfattning av dag 1

 • Övning: nyckeltalsanalys av bokslut
 • Viktiga icke-ekonomiska nyckeltal
 • Viktiga icke-ekonomiska nyckeltal
 • Vika övriga nyckeltal är viktiga att följa för verksamheten
 • Hur prioriterar och analyserar man för ökad konkurrenskraft och lönsamhet

Att ta fram en budget på ett effektivt sätt

 • Hur man gör en budget
 • Resultat- och likviditetsbudget

Ekonomiska kalkyler

 • Varför och hur gör man kalkyler?
 • Beräkning av Break even
 • Övningar

SWOT och Affärsplan

 • Genomgång av SWOT och affärsplan
 • Prioritering av aktiviteter för ökad försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft

Grupparbeten

 • Grupparbete SWOT och affärsplan
 • Presentation och genomgång

Eget arbete

 • Analys av egna rapporter och verksamhet
 • Vad tar jag med mig hem

16.00-16.30 Sammanfattning och avslut

Målgrupp

Målgruppen är blivande eller befintliga franchisetagare som vill stärka kunskaperna inom Ekonomi och kommersiellt affärsmannaskap oavsett tidigare bakgrund.

Omfattning

Två dagar i klassrum om max 14 deltagare.

Under kursen utgår du från dina egna rapporter som medtages

Ord från tidigare deltagare

”En av det bästa kurserna jag har varit på”

”Fantastisk kurs, rolig inspirerande och lärande. Bra jobbat ⭐️⭐️”

”Väldigt bra och inspirerande dagar! Motivationshöjande 😃”

”Enkelt förklarat så jag begriper. Bra upplägg med relevanta ämnen.”

”Jättebra nyttig och lättförståelig information. Perfekt! Tack 😀”

”Jag lärde mig hur ekonomin funkar i mitt företag. Ska verkligen ta vara på möjligheterna och känner mig nu taggad att gå tillbaka och jobba ännu hårdare”

”Handledaren hade känsla för när det behövdes tid för diskussion och gav oss den tiden. Toppenbetyg!!”

Intresserad av att veta mer? Boka in dig på ett av våra digitala seminarium: