010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Bli en av Sveriges mest framgångsrika franchisekedjor

Bli en av Sveriges mest framgångsrika franchisekedjor

All franchise handlar om människor och förmågan att kunna bygga långsiktiga och ömsesidiga förtroenden genom starka relationer.

De mest framgångsrika företagen förstår kraften i att ständigt lyssna på sina franchisetagare samt att löpande mäta både kunskap, välmående och förståelse inom hela organisationen. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder och säkerställa att kedjan har bästa möjliga förutsättningar att kunna växa genom en ökad synergi och stärkta relationer.

Att man som franchisegivare ständigt strävar efter att utveckla både koncept och processer är även helt avgörande för att kunna skapa långsiktig tillväxt. Detta ställer dock stora krav på affärsmässighet, information och kommunikation inom hela kedjan. Detta inte minst i en omvärld med ökad konkurrens och ekonomisk oro vilket ofrånkomligt riskerar att utmana era befintliga relationer.

Här behöver man som franchisegivare vara lyhörd och ha en tydlig struktur på plats samt investera både tid och resurser inom de beprövade områden som bygger en framgångsrik kedja.

Utveckla er kedja tillsammans med Franchisetorget

Vi på Franchisetorget brinner för att bidra till alla former av utveckling!

Oavsett inom vilken fas er kedja befinner sig kan vi hjälpa er med skräddarsydda lösningar för både ökad tillväxt och lönsamhet.

Här utgår vi från vår unika modell kring hur man bygger en framgångsrik kedja. Denna bygger på över +30 års väl beprövade erfarenheter samt utgår även från en empirisk studie kring ”Framgångsrik Franchising” från Lunds universitet.

 

Vårt verktyg ”FranchiseTempen”

Vårt unika verktyg ”FranchiseTempen” är direkt kopplad till vår modell kring vad som bygger en framgångsrik kedja.

Här får du som Franchisegivare konkret feedback från dina interna kunder, dvs era viktiga franchisetagare, i er fortsatta utveckling. Ni får även insikt och förståelse kring franchisetagarnas välmående, nivå på kunskap samt hur man upplever ert samarbete.

Era franchisetagare känner sig inte minst även lyssnade på vilket stärker ”vi-känslan” och ökar engagemanget inom hela organisationen.

Exempel på effekter som FranchiseTempen ger dig:

  • En förståelse för hur dina franchisetagare trivs med både koncept och samarbete
  • Vad ni tillsammans med era franchisetagare kan göra ”bra bättre”
  • Möjlighet att årligen mäta utfallet av era olika insatser. Dessa prioriteringar kan även Franchisetorget hjälpa er att identifiera.
  • Förståelse för behovet av vidareutbildning inom kedjan med fokus på kommersiell utveckling.
  • Ett ökat engagemang och en stärkt relation med era franchisetagare
  • Ett stärkt arbetsgivarvarumärke vilket ökar era möjligheter att attrahera framtida kandidater. Detta då ni visar olika intressenter att ni prioriterar dessa viktiga områden.
  • Detta ger er en ökad tillväxt och lönsamhet!