010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Utveckla er franchisekedja

Vi på Franchisetorget vet vilka faktorer som krävs för att bygga en framgångsrik kedja! Oavsett inom vilken fas ni befinner er kan vi hjälpa er med nästa steg mot ökad tillväxt!

”Vår modell för Framgångsrik Franchise”

Vi kan hjälpa er kedja att ta nästa steg!

Som franchisegivare behöver du ständigt sträva efter att utveckla processer och arbetssätt för att kunna fortsätta växa på en alltmer konkurrensutsatt marknad. All franchise handlar om människor och relationer vilket ställer stora krav på information, kommunikation, tillit och affärsmässighet inom hela kedjan.

Vi på Franchisetorget vet vad som krävs för att kunna växa genom engagerade franchisetagare! För att hjälpa er att ta nästa steg mot ökad lönsamhet och stärka relationer inom hela kedjan utgår vi från vår unika modell. Denna bygger på över +30 års väl beprövade erfarenheter samt från en empirisk studie kring ”Framgångsrik Franchising” från Lunds universitet.

Med vår certifiering GreatFranchise* har ni även möjlighet att ytterligare stärka er konkurrenskraft samt öka attraktionskraften gentemot potentiella kandidater.

Våra olika tjänster

Vi samarbetar med branschens ledande specialister och har tillsammans utvecklat ett antal unika verktyg för franchisekedjor. Med vår samlade kompetens kan vi hjälpa er med hela eller delar av arbetet på er resa mot fortsatt utveckling.

Nedan följer ett urval av tjänster som vad vi erbjuder! Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka ett kostnadsfritt möte!

Franchisetempen

Vårt unika verktyg ”FranchiseTempen” är direkt kopplad till vår modell för hur man bygger en framgångsrik kedja. Med FranchiseTempen får du som Franchisegivare konkret feedback från dina interna kunder, dvs era viktiga franchisetagare, i er fortsatta utveckling. Ni får insikt i franchisetagarnas välmående, nivå på kunskap och förståelse för konceptet samt hur man upplever ert samarbete. Detta verktyg stärker ”vi-känslan” och ökar engagemanget inom hela organisationen oavsett storlek på er franchisekedja.

Med hjälp av en individuell länk får franchisetagarna helt anonymt svara på ca 50 frågor som tar dem ca 20 minuter att genomföra. Franchisetorget hanterar all administration och ni erhåller sedan en komplett sammanställning samt vår hjälp med att tolka resultat och bollplank för olika nästa steg.

Workshop

Här går vi tillsammans igenom era nuvarande förutsättningar och processer för att identifiera styrkor och utvecklingsområden för ökad lönsamhet inom hela kedjan. Vi utgår från vår unika modell för ”Framgångsrik Franchise” samt från olika best practice från andra kedjor. Har ni valt att genomföra FranchiseTempen inkluderar vi även ert resultat i workshop vilket ger oss ytterligare perspektiv för att kunna ta nästa steg.

Vi avsätter upp till en heldag och ni avgör själva vilka relevanta nyckelpersoner från er ledningsgrupp som deltar. Syfte och mål är att skapa en tydlig handlingsplan med prioriterade aktiviteter inom respektive område. Efter genomförd workshop får ni en skriftlig sammanfattning från Franchisetorget kring våra slutsatser och rekommendation av olika nästa steg.

Våra hörnstenar inom ekonomisk och kommersiell förståelse för franchisetagare”

Ekonomiutbildningar

Majoriteten av Sveriges franchisetagare saknar formell ekonomiutbildning eller tidigare erfarenhet av att driva företag – och att i egen regi bygga upp denna viktiga kunskap kan vara en svår och komplex utmaning för dig som franchisegivare.

Vi har under +10 år utvecklat en väl beprövade struktur och pedagogik som hittills över 100 nöjda franchisetagare har genomgått Utbildningen är den enda på marknaden som riktar sig specifikt mot franchiseföretag där kursmaterialet tar utgångspunkt i er unika verksamhet och i franchisetagarnas egna rapporter.

Vi erbjuder både generella utbildningar inom Grundläggande Ekonomi & Affärsmannaskap och vi kan även Skräddarsy ett komplett kursmaterial som är helt unikt för er verksamhet!

”Vår viktiga Fyrklöver för Framgångsrik Franchise”

Styrning & Uppföljning​

En enhetlig leverans av konceptet är en förutsättning för att kunna maximera tillväxt och lönsamhet för både franchisegivare och franchisetagare. Dessa faktorer är definierade utifrån vår definierade ”Fyrklöver” som är en avgörande grund för att kunna bygga en framgångsrik kedja. Denna viktiga ”Fyrklöver” behöver vara tydligt definierad för att både skapar effektiviseringar för ökad lönsamhet och hjälpa dig som franchisegivare att lägga tiden på rätt saker. Med denna process på plats får du även ut maximalt av dina löpande affärsmöten med franchisetagare.

Vi kan hjälpa er att utveckla detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt genom en tydlig och regelbundenuppföljning av både försäljning, resultat och koncept.