010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Våra paket för ökad tillväxt

Vi på Franchisetorget vet vilka faktorer som krävs för att bygga en framgångsrik kedja! Med våra olika paket kan vi skräddarsy den bästa lösningen utifrån vart ni och era franchisetagare befinner er idag.

Våra paket

I samtliga dessa paket utgår vi från respektive område i vår modell för Framgångsrik Franchise samt utifrån ert unika resultat från FranchiseTempen

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer:

BAS

I vårt grundläggande ”Bas-paket” ingår följande:

  • Genomförande av FranchiseTempen
  • Franchisetorgets övergripande analys, benchmark samt förslag på prioriteringar.
  • Digital avstämning med en av våra Franchisespecialister. Här är vi behjälpliga med att tolka resultatet samt identifiera möjligheter för nästa steg.

Detta paket passar er som har merparten på plats inom koncept, affärsmodell, struktur och arbetssätt. Ni saknar dock en intern process för löpande kvalitetsutveckling och ser även ett värde att förstå hur andra framgångsrika kedjor arbetar.

VÄXA

I ”Växa-paket” ingår följande områden:

  • Samtliga delar inom ”Bas-paketet”
  • En fysisk workshop tillsammans med Franchisetorget och representanter från er ledningsgrupp. Syftet är att gemensamt gå igenom resultatet från FranchiseTempen och koppla dessa till vår modell, checklista och best practice för Framgångsrik Franchise.
  • En uppföljande digital avstämning tillsammans med en av våra franchisespecialister. Syftet är fortsatt bollplank efter workshop samt förslag på olika nästa steg.

Växa-paketet passar er som har behov av att utvärdera nuvarande processer, modell och arbetssätt för att kunna ta nästa steg som kedja. Detta utifrån best practice från andra framgångsrika kedjor samt utifrån den feedback som inkommit från era franchisetagare.

Detta är vårt mest populära paket som skapar många nya insikter och konkreta områden för fortsatt utveckling. Vårt Växa-paket ger er även vår certifiering GreatFranchise* att kunna använda i både intern och extern kommunikation.

ACCELERERA

Genom att investera i vårt ”Accelerera”-paket stöttar Franchisetorget er under ca 52 veckor i målet att bli Sveriges bästa franchisekedja.

Här ingår följande områden:

  • Samtliga delar inom vårt ”Bas” och ”Växa”-paket
  • Franchisetorgets bistår i arbetet med att skapa en tydlig och relevant handlingsplan som löper under ca 52 veckor. Detta utifrån vår samlade erfarenhet, best practice från andra kedjor, resultatet av vår gemensamma workshop samt ert resultat från FranchiseTempen.
  • Kvartalsvisa uppföljningar för vidare support och bollplank för eventuella justeringar av prioriterade områden.
  • Möjlighet till ytterligare support under året med en av våra Franchisespecialister.

Vårt ”Accelerera”-paket passar er som vill ta nästa steg som kedja men som har begränsat med tid, resurser och kunskap för att själva genomföra arbetet. Franchisetorget hjälper er under ca 12 månader med att definiera och prioritera processer för att bli en av Sveriges mest framgångsrika kedjor.

Vårt Accelerera-paket ger er även vår certifiering GreatFranchise* att kunna använda i både intern och extern kommunikation

GreatFranchise*

*Ni erhåller vår ”GreatFranchise” under 12 månader genom att få ett genomsnittligt index om minst 4.0 på FranchiseTempen samt genomför en efterföljande workshop tillsammans med Franchisetorget