010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Våra olika paket

Vi kan erbjuda den lösning som passar er bäst!

Vi på Franchisetorget vet vilka faktorer som krävs för att bygga en framgångsrik kedja! Oavsett inom vilken fas ni befinner er kan vi hjälpa er att ta nästa steg mot ökad tillväxt.

Vi utgår från respektive område i vår modell samt inkluderar ert unika resultat från FranchiseTempen*

*Med hjälp av en individuell länk får franchisetagarna här helt anonymt svara på ca 50 frågor som tar dem ca 20 minuter att genomföra där Franchisetorget hanterar all administration.

Med våra olika paket kan vi sedan skräddarsy den bästa lösningen utifrån vart ni och era franchisetagare befinner er idag. Vi på Franchisetorget kan även med vår erfarenhet hjälpa er med hela eller delar av arbetet framåt.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer:
BAS

I vårt grundläggande ”Bas-paket” ingår följande:

  • Genomförande av FranchiseTempen
  • Franchisetorgets övergripande analys, benchmark samt förslag på prioriteringar.
  • Digital avstämning med en av våra Franchisespecialister. Här är vi behjälpliga med att tolka resultatet samt identifiera möjligheter för nästa steg.

Detta paket passar er som har merparten på plats inom koncept, affärsmodell, struktur och arbetssätt. Ni saknar dock en intern process för löpande kvalitetsutveckling och ser även ett värde att förstå hur andra framgångsrika kedjor arbetar.

VÄXA

I ”Växa-paket” ingår följande områden:

  • Samtliga delar inom ”Bas-paketet”
  • En fysisk workshop tillsammans med Franchisetorget och representanter från er ledningsgrupp. Syftet är att gemensamt gå igenom resultatet från FranchiseTempen och koppla dessa till vår modell, checklista och best practice för Framgångsrik Franchise.
  • En uppföljande digital avstämning tillsammans med en av våra franchisespecialister. Syftet är fortsatt bollplank efter workshop samt förslag på olika nästa steg.

Växa-paketet passar er som har behov av att utvärdera nuvarande processer, modell och arbetssätt för att kunna ta nästa steg som kedja. Detta utifrån best practice från andra framgångsrika kedjor samt utifrån den feedback som inkommit från era franchisetagare.

Detta är vårt mest populära paket som skapar många nya insikter och konkreta områden för fortsatt utveckling.

ACCELERERA

Genom att investera i vårt ”Accelerera”-paket stöttar Franchisetorget er under ca 52 veckor i målet att bli Sveriges bästa franchisekedja.

Här ingår följande områden:

  • Samtliga delar inom vårt ”Bas” och ”Växa”-paket
  • Franchisetorgets bistår i arbetet med att skapa en tydlig och relevant handlingsplan som löper under ca 52 veckor. Detta utifrån vår samlade erfarenhet, best practice från andra kedjor, resultatet av vår gemensamma workshop samt ert resultat från FranchiseTempen.
  • Kvartalsvisa uppföljningar för vidare support och bollplank för eventuella justeringar av prioriterade områden.
  • Möjlighet till ytterligare support under året med en av våra Franchisespecialister.

Vårt ”Accelerera”-paket passar er som vill ta nästa steg som kedja men som har begränsat med tid, resurser och kunskap för att själva genomföra arbetet. Franchisetorget hjälper er under ca 12 månader med att definiera och prioritera processer för att bli en av Sveriges mest framgångsrika kedjor.

Har ni redan processer på plats för regelbunden feedback, och enbart önskar att boka in en workshop utifrån vår modell för ”Framgångsrik Franchise”, erbjuder vi självklart även detta! Denna fysiska workshop genomför vi på plats hos er tillsammans med hela/delar av er ledningsgrupp.