010-204 15 01 info@franchisetorget.se
FRANCHISETEMPEN

Vill ni vara med och utveckla er kedja att gå från bra till bättre eller bättre till bäst?

FranchiseTempen

Varför blir vissa framgångsrika medan andra fastnar? 

En del franchisekedjor blir lönsamma och framgångsrika medans andra tex är olönsamma och har utmaningar / knutar i kedjan som man behöver lösa upp. Vi har tagit fram ett unikt verktyg som hjälper franchisekedjor att identifiera möjligheter till utveckling med utgångspunkt i det som även forskningen beskriver som framgångsfaktorer för att skapa en lönsam kedja.
De mest framgångsrika företagen förstår kraften i att ständigt lyssna på sina franchisetagare samt att löpande mäta både kunskap, välmående och förståelse inom hela organisationen. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder och säkerställa att kedjan har bästa möjliga förutsättningar att kunna växa genom ökad synergi och stärkta relationer.

Vill ni vara med och utveckla er kedja att gå från bra till bättre eller bättre till bäst. Ni skapar både ett högre marknadsvärde för kedjan och för franchisetagarna.

Vi gör en stor undersökning bland era franchisetagare, en enkät som kommer att beröra alla viktiga områden i en kedja. Ni kommer sedan kunna ta del av ovärderlig kunskap och information från både er kedja men även från hur andra framgångsrika kedjor jobbar.

Nu vill vi vara med på riktigt och utveckla dagens franchisekedjor till att bli ännu bättre. Vill ni ta ett kliv uppåt och utvecklas som franchisekedja?De mest framgångsrika företagen förstår kraften i att ständigt lyssna på sina franchisetagare samt att löpande mäta både kunskap, välmående och förståelse inom hela organisationen. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder och säkerställa att kedjan har bästa möjliga förutsättningar att kunna växa genom ökad synergi och stärkta relationer.UNDERSÖKNINGEN GER DIG BLAND ANNAT:

 • Insikt hur dina franchisetagare upplever sin vardag (konceptet och samarbetet)
 • En 360-analys med insikt kring vilka områden som behöver fortsatt utveckling (Hur kan ”bra bli ännu bättre” utifrån era styrkor)
 • Förståelse om behovet gällande vidareutbildning bland franchisetagarna med fokus på lönsam tillväxt genom konceptet.
 • Att dina franchisetagare känner sig lyssnade på vilket stärker ”Vi-känslan”
 • Ett ökat engagemang inom hela organisationen.
 • Bästa möjliga förutsättningar för att kunna skapa en fortsatt stark och lönsam verksamhet.
Genom att delta visar ni även era franshisetagare att ni tar deras välmående och synpunkter på allvar. För att ni ska få bästa möjliga effekt ingår även följande områden just nu.
 • Information att använda internt till era franchisetagare kring bakgrund och syfte för ökat engagemang.
 • Komplett administration och utskick av undersökningen direkt till era franchisetagare.
 • Ett tydligt och sammanfattande dokument innehållande ert totala resultat
 • Ett nedbrutet resultat inom respektive delområde (8 stycken) vilka enligt forskningen ligger till grund för framgångsrik franchise (se bild nedan).
 • Ett uppföljande digitalt möte tillsammans med en av våra franchise-specialister. Här hjälper vi er att tolka resultatet samt ge vår rekommendation gällande fortsatt process och prioritering för maximalt resultat.
 • Ett ytterligare uppföljningsmöte inom ca tre månader för vidare avstämning och identifiering av möjliga nästa steg.
 • Benchmark hur ert resultat inom respektive område står jämfört med andra franchiseföretag
 • En exklusiv inbjudan till en workshop med syftet att lära och dela best practice tillsammans med andra franchiseföretag. Här utgår vi från väl beprövade framgångsfaktorer kring vad som bygger en lönsam franchisekedja.

Med hjälp av en individuell länk får franchisetagarna helt anonymt svara på ca 60 frågor som tar ca 20 minuter att genomföra. Innan uppstart bokar vi in en genomgång för eventuell komplettering av ytterligare områden som ni önskar att följa upp.