010-204 15 01 info@franchisetorget.se
Våra tjänster

Vi är med från ax till limpa vilket innebär att vi är med från att kunden har ett etablerat sitt företag och vill ta nästa steg och bygga en egen kedja. Men det tar inte slut där utan kunden vill även ha med oss i den fortsatta utvecklingen och expansion. Med vår hjälp och insats ger vi kunden de bästa förutsättningarna för att få ett tydligt koncept med en bra lönsamhet och nöjda franchisetagare.

 

 

 

 

Vår arbetsprocess

Vi vill att ditt företag ska bli en kedja och därför följer vi med på hela resan vilket skapar goda förutsättningar att gå från teori till praktik och bygga en lönsam franchisekedja. Nedan ser du en bild som illustrerar vår arbetsprocess.

Franchise rätt för er?

Ta reda på om ert företag/affärskoncept passar som franchise och vad det isåfall finns för möjligheter i tillväxt, lönsamhet och vad det krävs av er i tid och investering. Vi hjälper till att guida er med hjälp av workshop, kurser, livesändningar och vår expertis av franchise.
Steg 1 – Möte
Här diskuteras förutsättningarna för franchiseprojektet tillsammans med Franchisetorgets byggare. Viktiga uppgifter som företagets förutsättningar, ägarstruktur, framtidsvision och ekonomisk ram diskuteras tillsammans där även övriga önskemål om antal franchisetagare etc. behov fylls i.
Steg 2 – Workshop

På en workshop besöker vi ert företag under en heldag. Där görs en enkel bedömning av ekonomi, ägarförhållande, er vilja, kompetens och andra saker som kan påverka franchisebygget. När vi har skissat/ritat fram första franchisemodellen presenterar vi förslaget så att den stämmer överens med era mål och presenterar en total kostnadskalkyl som inkluderar externa kostnader inkl. er och vår tid.

Bygga franchise modell

Franchise bygger på en bevisad lönsam verksamhet, som andra vill kopiera. Vi hjälper dig att beskriva ditt koncept och ta fram erbjudande till franchisetagaren genom tre viktiga steg: Handbok – Avtal – Etablering.
När ni har läst igenom workshopen och godkänt den så startar vi igång franchisebygget. I detta skedet hjälper byggaren till med att ta in förslag på finansiering om så önskas. Efter att finansieringen är klar så skickas en komplett checklista och projektplan som mer detaljerat beskriver vad som ingår i byggsatsen, dess kostnader och en tidsplan.

Franchisetorget tillsammans med er påbörjar nu våra träffar där vi tar fram underlag och diskuterar den blivande franchisemodellen. På varje möte ritats det upp och diskuteras viktiga byggdelar. Franchisemodellen utformas enligt era önskemål tillsammans med vår expertis. När samtliga möten (ca 10 st) är klara kan handboksjobbet påbörjas eftersom ev. ändringar påverkar slutlig handbok och avtal.

Förberedelser & paketering

Är du en befintlig franchisekedja besöker vi ert företag där vi tillsammans sitter ihop under en heldag och jobbar fram en tydlig franchise etableringsstrategi. Målet är att utveckla er franchiserekrytering så att ni sparar tid och pengar. Vi kommer bl.a. att gå igenom ert franchiseerbjudande, profil på den ni söker, vilka städer ni vill etablera er på, material som finns mm. Efteråt får ni en summering och en tydlig franchise etableringsstrategi som kommer att

  • sänka rekryteringskostnaderna och spara tid.
  • antalet bra leads (kandidater).
  • ge er en tydlig strategi som ni kan använda internt.
  • öka farten gällande franchiserekryteringarna.
  • ge er nya idéer, inspiration och tips på hur ni kan jobba framåt.

 

Är ni en helt ny kedja som just nu bygger en franchisemodell så kommer vi att jobba med denna delen parallellt som våra kollegor bygger er franchisemodell så att vi i slutfasen kan presentera en tydlig franchise etableringsstrategi med ert franchiseerbjudande som ska locka intresserade kandidater att vilja starta ert koncept på sin ort.

Hitta RÄTT franchisetagare

Din rekrytering av franchisetagare är avgörande för din kedjas framgång. Alla är unika. Det gäller även vid franchiserekrytering. Vi vill hjälpa dig med din franchiserekrytering utifrån dina behov och önskemål. Därför skräddarsyr vi bästa rekryteringslösningen för just dig. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av din franchiserekrytering. Förutom att vi kan sköta all kontakt med intressenter och hela din rekryteringsprocess erbjuder vi även andra tjänster som second opinion, bakgrundskontroller, tester och headhunting etc.

Utveckling & drift

Behöver ni se över ert franchiseavtal, ta fram en modern handbok, göra en avstämning med era franchisetagare eller se över er franchisemodell? För att kunna bygga en sund och lönsam franchisekedja så är det viktigt att se över vissa delar kontinuerligt. Vi hjälper er med detta.

På en workshop besöker vi ert företag under en heldag. Vi analyserar nuläget samt kommer fram till vägen framåt för att nå nästa nivå. Där görs en bedömning inom vilka områden Franchisetorget kan hjälpa till. Vi arbetar med alltifrån franchiseavtal, ta fram en modern handbok, göra en avstämning med era franchisetagare eller se över er franchisemodell.  

Vi arbetar sida vid sida, stöttar och coachar inför de möjligheter ni står inför vid varje givet tillfälle. Vi tar även med beprövade system och tekniker som vi tillsammans anpassar till Ert behov. Franchisetorget jobbar med alla delar i franchisekedjans livscykel. Omvärlden och förutsättningar förändras hela tiden och en franchisekedja måste hänga med, inte minst för att attrahera nästa generation av franchisetagare

Nästa generation

Att vara franchisegivare innebär ett löpande arbete med utveckling och support. Kanske har ni ett mål av att lämna över till nästa generation eller göra en exit. Det viktigaste av allt – glöm inte av att ha roligt!

Våra samarbetspartners

Franchisetorget samarbetar med olika företag för att göra kundens expansionsresa så smidig och komplett som möjligt och därmed få fler företag att växa på riktigt – vi är med under hela resan och där kommer våra samarbetspartners in på ett naturligt sätt.

ecit

 ECIT hjälper franchisegivare och franchisetagare med tjänster inom redovisning, lön, IT och ger rådgivning vid behov.

Leasio

Leasio hjälper franchisegivare och franchisetagare med tjänster inom leasing, fakturaköp, företagslån och ger rådgivning kring företagens behov av finansiering.