010-204 15 01 info@franchisetorget.se

Checklista till franchisegivare

Läs gärna igenom checklistan för att ditt deltagande ska bli så bra som möjligt! Vi har delat in checklistan i 3 delar, FÖRE eventet, UNDER eventet och EFTER eventet. Vi vill att du ska se checklistan som ett stöd där vi ger olika tips, råd och ideér som du får använda. 

 

CHECKLISTA 

Bokningsbekräftelse
Detta ska mailas till dig efter du gjorde bokningen, läs gärna igenom så att allt stämmer.

Sprid inbjudan (länken)
Inbjudningslänken är viktig att sprida till så många som möjligt. Här är länken:

https://franchisetorget.se/informationskvallar/ 

Skriv gärna en artikel eller en nyhet
Skriv gärna en artikel på er hemsida och på socialamedier att ni kommer att finnas med på plats på Franchisetorget. Detta är viktigt då det har visat sig vara ett bra sätt att nå ut till flera potentiella intressenter som bokar plats för att få träffa just er.

NYHET – Annons på franchisetorget.se! From 1 januari 2019 lanserades vår nya annonsplats. Franchisekedjor som ställer ut på Franchisetorget får medverka med 1 annons, kolla gärna så att er annons ser bra ut. Här kommer länken till annonssidan https://franchisetorget.se/franchise/ 

Power Point presentationen
Varje franchisegivare kommer att presentera sitt koncept. MAX 3 min. Er presentation måste ni maila till susanne@franchisetorget.se eller via sprend.com alternativt https://wetransfer.com Skicka SENAST 24 h innan eventet börjar för att vi ska hinna lägga in den i vår gemensamma presentation. Ni behöver inte ha med någon dator.

Marknadsföring
Här varierar det från franchisegivare till franchisegivare, vissa väljer att skicka ut i sitt nätverk, nyhetsbrev, Facebook, hemsida, mm. Andra franchisegivare vill satsa mer och lägger en större budget för att marknadsföra sig i tex. lokaltidningen, Google, Blocket, Facebook och då hänvisa alla intressenter att boka plats till eventet. Detta är upp till var och en hur ni önskar göra! TIPS! Marknadsför på Facebook med en 14 dagars kampanj i det aktuella området med 4 mils radie, för 5 000 – 10 000 kr, 20-30 dgr innan eventes datum. Behöver ni hjälp med detta, kontakta ramona@franchisetorget.se

Marknadsföringsmaterial
Önskar du ladda ner eller vill använda vårt marknadsföringsmaterial, klicka här.

Planering
Allt handlar om planering. Börja med att sätta ner mål för deltagandet redan innan eventet, eftersom det kan vara avgörande för hur och vad du ska säga samt hur er presentation ska utformas. Sätt tydliga mål – gärna kvantifierade. Hur många leads ska vi få ihop.

Programmet och er representant
Franchisetorget kommer att vara på plats ca 1 h innan eventet börjar. Det är bra om ni är på plats senast kl 17.00. Ni sitter även med i en panel vid scenen under föreläsningen för att skapa en interaktion med besökarna där de får ställa frågor under kvällen och på så sätt kan vi tidigt börja skapa en relation till varandra. Samtliga franchisegivare får 5 st tillfällen under kvällen att få kontakt med besökarna. STÅBORD finns på plats.
1.) Från ca kl 17.30 – 18.00 kommer besökarna och registreras samt bjuds på fika. Här får ni möjlighet att nätverka med besökarna innan vi startar igång. Ta vara på denna möjlighet att knyta en första kontakt. 
2.) Vid inledningen ca kl 18.05 får ni ca 10-15 sekunder att kort presentera ert namn och vilket företag ni kommer från och vad ni söker. En bild + er logotype + kortfakta om ert företag visas i bakgrunden som Franchisetorget har valt ut.
3.) 19.15 – 19.30 är det franchisegivarnas tid. OBS! Varje kedja får MAX 3 min till sin presentationpitch. )
4.) Kl. 19.30 – 20.00 är det dags att avrunda föreläsningen och nu uppmanar vi besökarna att mingla runt och träffa franchisegivarna ute i minimässan samt ställa frågor till er och få mer information om ert koncept. Ni som har valt att vara med digitalt har möjlighet att via en dator vara med på länk och på så vis fånga upp deltagarna som är med online men även fysiskt på plats.
5.) Efter kl 20.00 får ni gärna stanna kvar i ca 15-30 min då besökare fortfarande kan finnas kvar.
OBS! Tiderna kan justeras, beroende på antal kedjor.

Antal representanter ifrån er
Kommer det ca 40-50 besökare eller fler så rekommenderar vi att ni är minst 2 personer på plats för att hinna prata med så många besökare som möjligt. TIPS! Ta gärna med en utav era franchisetagare.

Er presentation
Kort, informativt, konkret och LITE text och mer bilder! Er viktigaste tid är er presentation på 3 min. Man vinner inte på att dra över tiden snarare tvärtom. ”Less is more” stämmer mycket bra in på denna informationskväll. Satsa på att svara på kärnfrågorna. TIPS! Om det finns ett trådlöst mikrofonsystem så använd gärna den, besökarna uppskattar detta oerhört mycket och framförallt hör alla vad du säger.

Var aktiv
Vi börjar med att bjuda besökarna på fika och kaffe innan vi startar igång kl 18.00. Ta tillfället i akt och mingla runt och få besökarna att känna sig som hemma, på så sätt kan du redan nu skapa en relation som gör att minglet efter föreläsningen blir mer effektivt samt att du får en bra överblick på vilka personprofiler som finns på plats.

Profilkläder
Ta gärna på er profilkläder om ni har.

Ta gärna med er (om ni vill och har möjlighet)
Broschyrer, rollup, visitkort, intresseblanketter och saker som representerar företaget så man får klämma och känna (tex kläder, menyer, teknik, etc.) Om ni vill så får ni gärna lägga ut broschyrer på stolarna innan vi börjar.

Håll tiden!
Det är oerhört viktigt att samtliga företag håller tiden gällande sin pitch som max får ta 3 min.

Bilder
Franchisetorget tar bilder och filmklipp och lägger sedan ut på Facebook som ni oxå får använda om ni önskar (Högerklicka på bilden för att spara) Ni får även gärna ta egna bilder men tänk på att INTE ta på människors ansikten då de vill vara anonyma pga att de har en anställning etc. TACK för visad förståelse!

Uppföljning
Allt handlar om planering. Börja med att sätta ner mål för deltagandet redan innan eventet, eftersom det kan vara avgörande för hur och vad du ska säga samt hur er presentation ska utformas. Sätt tydliga mål – gärna kvantifierade. Hur många leads ska vi få ihop. Efter aktiviteten – följ upp ditt deltagande – gör en utvärdering. Följ upp era leads. Nådde vi målen? Vad kan vi göra bättre nästa gång? Börja samtidigt planera inför nästa stad när allt fortfarande är färskt i minnet.

Sätt igång direkt
Uppföljning av alla kontakter måste få ta tid och resurser. Och det måste finnas utrymme att dra igång direkt efter hemkomst. Det är nu besökaren är varm. Skicka gärna ett mail till alla som du pratade med under kvällen. Franchisetorget skickar alltid ut en nyhetsbrev till samtliga deltagare samma kväll där vi lyfter fram ert koncept ytterligare.

Maila, ring, sms:a, skicka personligt brev
Om du ska följa upp kontakten via telefon, möten eller mail beror på omständigheterna men det är alltid bättre att vara personlig. Så ska du skicka någon en broschyr, ta chansen att bifoga en personlig hälsning.

Bjud in till en informationsträff alt. webbinarium
Bestäm ett datum och bjud in besökarna till öppet hus/info träff/webbinarium, där ni visar mer utav ert koncept och beskriver detaljerna av hur det är att vara franchisetagare hos er. Bjud gärna in en utav era franchisetagare som de kan få ställa frågor till, låt dem träffa er VD som berättar om historien bakom företaget. Bjud på mat/tilltugg och gå igenom mer kring själva konceptet.

Utvärdera med hjälp av ROI (Return on investment)
ROI är ett begrepp för att mäta avkastningen på en investering och kan användas för att utvärdera ett deltagande och som är en hjälp när du vill sätta ett värde på det du uppnått på kvällen.

4 steg till att få fram ROI för ditt deltagande

1. Börja med att räkna ut vad ditt deltagande kostar: kost, logi, resor, personalkostnader, franchisetorgets kostnader mm.

2. Sätt primära och sekundära mål med deltagandet. Det kan vara ett visst antal nya kontakter, att pressen uppmärksammar er, att x antal personer pratar med er eller x antal fyller i en intresseanmälan. Vad är varje kontakt värd i kronor?

3. Dela sedan kostnaden för ditt deltagande med antal kontakter, införda artiklar om er, personer du träffade och/eller fyllde i en intresseanmälan och du får ditt nyckeltal.

4. Jämför detta med den kostnad du skulle ha för att nå samma resultat om du inte ställt ut, till exempel genom besök/tfn uppringning, headhunting och annonsering.

Din insats
För att mäta hur besökaren har uppfattat företaget så kan ni be Franchisetorget att lämna en kommentar om er insats/deltagande. Vill ni se hela er presentation för att kunna förbättra och utveckla er själva så kan vi filma hela er presentation vid nästa tillfälle och som ni sedan får skickat via mail. Säg till oss, så löser vi det!;)

Slutsats
Om det visar sig att utfallet inte alls överensstämmer med de mål du har satt upp så blir frågan om du har varit på fel aktivitet eller om du har gjort fel på aktiviteten. Gå igenom ditt agerande från start och genomförande till uppföljning. Ta även hjälp av Franchisetorgets statistik och andra undersökningar. Och ta dig en titt på vad andra franchisegivare har gjort. Med en ordentlig uppföljning och utvärdering kommer du att göra nästa deltagande ännu bättre.